Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Besluit tot aanwijzing van plaatsen waar verboden zoals bedoeld in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening al dan niet gelden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing van plaatsen waar verboden zoals bedoeld in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening al dan niet gelden
CiteertitelAanwijsbesluit APV 2021-1
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijsbesluit APV 2020-1.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2021nieuwe regeling

08-11-2021

gmb-2021-429409

GZDGCB286902/286904

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van plaatsen waar verboden zoals bedoeld in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening al dan niet gelden

Burgemeester en wethouders van Culemborg:

 

Gelet op de hoofdstukken 2, 3 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

Besluit vast te stellen

 

Besluit tot aanwijzing van plaatsen waar verboden zoals bedoeld in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening al dan niet gelden (Aanwijsbesluit APV 2021-1)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  APV: Algemene Plaatselijke Verordening

 • b.

  (gereserveerd)

 • c.

  (gereserveerd)

Artikel 2 Vertoningen op openbare plaatsen (Artikel 2:9, eerste lid en tweede lid, APV)

Als plaats waar het verboden is om vertoningen op openbare plaatsen te houden wordt aangewezen:

 • a.

  het centrum van Culemborg (begrensd door Kleine Buitenom, Beusichemsedijk, Bouhuysweg, Het Voorburg, Pater Wolfpad, Janskerkhof, Oosterwal, Zuiderwal, Westerwal, Molenwal, ’t Jach, Burgemeester Keestrasingel, Westersingel, zie bijlage 1)

Artikel 3 Plakken en kladden (Artikel 2:42, vierde lid, APV)

Als aanplakborden voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen worden aangewezen:

 • a.

  locaties waar gemeentelijke aanplakvoorzieningen voor verkiezing worden geplaatst;

  1e; Rijksstraatweg / Multatulilaan

  2e; Winkelcentrum Parijsch

  3e; Chopinplein

 • b.

  de volgende locaties voor vrije plakplaatsen:

  - 1e; Dr. Hockesingel (bij rode elektriciteitskast)

  - 2e; Wethouder Schoutenweg / Erasmusweg (tegenover garage Kerkhoff)

Artikel 4 Gebruik lasers (Artikel 2:47A, tweede lid, APV)

Het verbod, bedoeld in artikel 2:47A, tweede lid, is van toepassing op de volgende plaatsen:

 • a.

  alle winkelcentra en winkelgebieden

 • b.

  alle schoolcomplexen en bijbehorende schoolpleinen

 • c.

  alle speeltuinen

 • d.

  alle parken

 • e.

  bushaltes en treinstation

 • f.

  het centrum van Culemborg begrensd door Kleine Buitenom, Beusichemsedijk, Bouhuysweg, Het Voorburg, Pater Wolfpad, Janskerkhof, Oosterwal, Zuiderwal, Westerwal, Molenwal, ’t Jach, Burgemeester Keestrasingel, Westersingel.

Artikel 5 Verboden drankgebruik (Artikel 2:48, eerste lid, APV)

Het verbod, bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, is van toepassing op de volgende plaatsen:

 • a.

  alle winkelcentra en winkelgebieden

 • b.

  alle schoolcomplexen en bijbehorende schoolpleinen

 • c.

  alle speeltuinen

 • d.

  alle parken

 • e.

  bushaltes en treinstation

 • f.

  het centrum van Culemborg begrensd door Kleine Buitenom, Beusichemsedijk, Bouhuysweg, Het Voorburg, Pater Wolfpad, Janskerkhof, Oosterwal, Zuiderwal, Westerwal, Molenwal, ’t Jach, Burgemeester Keestrasingel, Westersingel

 • g.

  in de Uiterwaarden

Artikel 6 Lachgasverbod (Artikel 2:48A, tweede lid, APV)

Het verbod, bedoeld in artikel 2:48A, tweede lid, is van toepassing op de volgende plaatsen:

 • a.

  alle winkelcentra en winkelgebieden

 • b.

  alle schoolcomplexen en bijbehorende schoolpleinen

 • c.

  alle speeltuinen

 • d.

  alle parken

 • e.

  bushaltes en treinstation

 • f.

  het centrum begrensd door Kleine Buitenom, Beusichemsedijk, Bouhuysweg, Het Voorburg, Pater Wolfpad, Janskerkhof, Oosterwal, Zuiderwal, Westerwal, Molenwal, ’t Jach, Burgemeester Keestrasingel, Westersingel

 • g.

  alle parkeerplaatsen

Artikel 7 Overlast van fietsen of bromfietsen op markt- en kermisterrein e.d. (Artikel 2:52, APV)

Het verbod is van toepassing op het markt- en kermisterrein tijdens B-evenementen en C-evenementen.

Artikel 8 Loslopende honden en verontreiniging door honden (Artikel 2:57 en 2:58 APV)

Zie bijlage 2 (kaart van augustus 2021 met kenmerk 2021-ALG-00122) en bijlage 3 (‘Kaart Rondeel met kenmerk 020-PLR-00076) kaarten met aanduiding van alle gebieden uit artikel 2:57 en 2:58 van de APV.

 

Verboden plaatsen voor honden:

 • I.

  Het begrazingsgebied in de Bosboomgaard.

 • II.

  Het begrazingsgebied aan de Luthulisingel.

 • III.

  Het begrazingsgebied aan de Landzichtweg (met uitzondering van uitgerasterde losloopgebied vanaf de Hoogteijlingstraat tot de Siedersstraat).

 • IV.

  Het begrazingsgebied bij de Kamille.

Plaats waar honden dienen te worden aangelijnd:

De wandelpaden van het Rondeel, zoals aangegeven op bijlage 3 bij dit besluit.

 

Losloopgebieden zonder opruimplicht:

 • 1.

  Vervallen, de Baarsemwaard is nog wel steeds een losloopgebied, maar dit gebied is niet in beheer/eigendom van de gemeente Culemborg.

 • 2.

  De groenstrook langs beide zijden van het Kokmeeuwpad, vanaf het Oeverloperpad tot de Reelaan.

 • 3.

  De groenstrook langs beide zijde van het Kwartelpad, vanaf het Kokmeeuwpad tot de Ooievaarlaan.

 • 4.

  De groenstrook langs beide zijde van het kwartelpad, vanaf de Buizerdstraat tot het Bouwlustpad.

 • 5.

  Een door sloten en een haag afgebakend veldje langs het Rivierenpad, naast Goilberdingerdijk 12a.

 • 6.

  Een gedeelte van de groenstrook aan de Papiermolenweg.

 • 7.

  Een deel van de groenstrook tussen de watergang van de Geulstraat en het wandelpad aan de zijde van de Otto van Reesweg.

 • 8.

  De groenstrook tussen de Prijsseweg, het Alida de Jongpad en de Betsy Perkweg.

 • 9.

  Een gedeelte van de groenstrook langs het Jo de Boefpad, tussen de volkstuinen en het Jo de Boefpad inclusief het uitgerasterde losloopgebied tussen het Jo de Boefpad en de Landzichtweg. Deze uitlaatstrook is gewijzigd.

 • 10.

  De groenstrook langs het Taalpad, vanaf de Wethouderschoutenweg tot het Rekenpad.

 • 11.

  De groenstrook langs de Rommersteeg, vanaf de Gutenbergweg tot de Dieselweg.

 • 12.

  Het pad langs de A-watergang in het gedeelte tussen de Multatulilaan en de N320.

 • 13.

  De groenstrook langs de Meerkade, vanaf de Limburg van Stirumstraat tot de Beethovenlaan.

 • 14.

  De groenstrook tussen sporthal Interweij en de watergang langs de Poelslaan.

 • 15.

  De groenstroken langs de openbare wandelpaden in de Zump.

 • 18.

  Een gedeelte van de groenstrook tussen de Noteboom, Fluweelboom en Eikeboom.

 • 19.

  De groenstrook rondom het Stadskantoor aan de Ridderstraat 250.

 • 20.

  De groenstrook langs de Achterlaan, vanaf de Achterweg tot de Zocherlaan.

 • 21.

  Een gedeelte van de groenstrook aan de Beusichemsedijk, vanaf het speelveld (voetbalveld) naast het parkeerterrein Palumbus tot particulier terrein aan de Beusichemsedijk (4).

 • 22.

  Het in de Ronde Haven aangewezen losloopgebied.

 • 23.

  De groenstrook langs de Kleine Buitenom, aan de zijde van de binnenstad, vanaf de Goilberdingerstraat tot de Havendijk.

 • 24.

  Een gedeelte van de groenstrook (gelegen tussen de hagen) langs de BurgemeesterKeestrasingel / Prijssestraat / Molenwal.

Uitlaatstroken (zonder opruimplicht):

 • A.

  De groenstrook langs de westelijke zijde van het Bouwlustpad, vanaf het Oeverloperpad tot de Prijsseweg.

 • B.

  De groenstrook aan beide zijden langs het Mercuriuspad, vanaf het Welmoet Wijnaendts Franckenpad tot de Belle van Zuylenlaan.

 • C.

  De groenstrook aan beide zijden van het Ien Daluspad, vanaf de Belle van Zuylenlaan tot het Willem Dreespad.

 • D.

  De groenstrook langs de Landzichtweg (de berm die aan de wei-/boomgaardzijde van de Landzichtweg, dus niet aan de kant van de huizen), vanaf de kruising met het Tuinderspad tot de kruising met de Hoogteijlingstraat. Het betreft het gedeelte tussen de watergang en de rijbaan.

 • E.

  De groenstrook tussen de Rijnlaan / Bikolaan, vanaf de Eemweg tot de Prijsseweg.

 • F.

  Deze uitlaatstrook is vervallen.

 • G.

  De groenstrook langs de Otto van Reesweg, vanaf de Wethouder Schoutenweg tot de Oude Rekemerstraat.

 • H.

  De groenstrook langs de Goltsteinstraat, vanaf de Spoorstraat tot de Stationsweg.

 • I.

  Deze uitlaatstrook is vervallen.

 • J.

  De groenstrook langs de noordelijke zijde van de Wethouder Schoutenweg, vanaf de Belle van Zuylenlaan tot de Wijssenbeekweg.

 • K.

  Een gedeelte van de groenstrook langs het Olympiapad. Deze uitlaatstrook is gewijzigd.

 • L.

  De groenstrook langs de zuidelijk zijde van de Poelslaan (dus niet aan de kant van de Brede School), tussen de Parklaan en de Pinksterbloem. Deze uitlaatstrook is gewijzigd.

 • M.

  De groenstrook langs de Heimanslaan, vanaf de Parklaan tot de Hageroos, alleen de zijde langs de watergang.

 • N.

  Deze uitlaatstrook is vervallen.

 • O.

  De groenstrook langs het zuidelijk deel van de Weidsteeg, tussen het voetpad en de watergang, vanaf de Schubertstraat tot de Weithusen.

 • P.

  Deze uitlaatstrook is vervallen.

 • Q.

  Deze uitlaatstrook is vervallen.

 • R.

  De groenstrook langs de A. van Lalainglaan, tussen het wandelpad en de watergang.

 • S.

  De groenstrook aan beide zijden van de Meerkade, vanaf de Beethovenlaan tot Achter de Raaf.

 • T.

  De groenstrook langs de Oosterwal, vanaf de Zandstraat tot de Sint Janskerkstraat.

 • U.

  De groenstrook langs de Westerwal en Zuiderwal (tussen voetpad en watergang), vanaf de Prijssestraat tot de Zandstraat.

 • V.

  De groenstrook langs de Triosingel (tussen de hagen en de watergang), vanaf de Stationssingel tot de Vianensestraat.

 • W.

  Deel van de groenstrook langs de Westersingel, naast het gebouw van de muziekvereniging Concordia, en de groenstrook vanaf dit perceel tot de Burgemeester Keestrasingel.

 • X.

  Groenstrook langs het Wezelpad, vanaf de brug bij ’t Jach tot het bruggetje over de Westersingel.

Losloopgebieden met opruimplicht:

 • 16.

  De notenboomgaard langs de Weidsteeg en de watergang van de Parkstrook.

 • 17.

  De boomgaard tussen de Weidsteeg, de Thijsselaan en de Linnaeuslaan, met uitzondering van het speelveld aan de achterzijde (langs de Linnaeuslaan).

 • 25.

  Van Hoytemalaan in de Plantage.

 • 26.

  Het weiland langs de Goilberdingerdijk (hoek Borgsteinpad/Kanonnenpoortpad), naast het adres Goilberdingerdijk 2.

 • 27.

  Het terrein tussen Heimanslaan – Schapebloem - Sleutelbloem (terrein voormalige Vrijstadhal). Dit losloopgebied met opruimplicht is tijdelijk aangewezen en wordt opgeheven zodra er een definitief inrichtingsplan is vastgesteld voor de betreffende locatie.

 • 28.

  De groenstrook langs de Prijsseweg naast de voetbalvelden.

Artikel 9 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren (Artikel 2:60, vierde lid, APV)

(gereserveerd)

Artikel 10 Bedelverbod (Artikel 2:65, APV)

Het verbod, bedoeld in artikel 2:65 is van toepassing op de volgende plaatsen:

 • a.

  alle winkelcentra en winkelgebieden

 • b.

  alle door het college aangewezen marktterreinen

Artikel 11 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling (Artikel 2:73, tweede lid, APV)

(gereserveerd)

Artikel 12 Sekswinkels (Artikel 3:23, eerste lid, APV)

(gereserveerd)

Artikel 13 Geluidhinder in de openlucht (Artikel 4:5B, derde lid, APV)

(gereserveerd)

Artikel 14 Routering (Artikel 4:5F, eerste lid, APV)

(gereserveerd)

Artikel 15 Straatvegen (Artikel 4:7, APV)

(gereserveerd)

Artikel 16 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke (Artikel 4:13, eerste lid, APV)

(gereserveerd)

Artikel 17 Aanwijzing kampeerplaatsen (Artikel 4:19, eerste lid, APV)

(gereserveerd)

Artikel 18 Te koop aanbieden van voertuigen (Artikel 5:3, eerste lid, APV)

Het verbod, als bedoeld in artikel 5:3, eerste lid, is van toepassing op de volgende plaatsen:

 • a.

  alle winkelcentra en winkelgebieden en de daarbij gelegen parkeerterreinen

Artikel 19 Kampeervoertuigen en dergelijke (Artikel 5:6, eerste lid, APV)

Het verbod, als bedoeld in artikel 5:6 APV is van toepassing op alle wegen geleden binnen de bebouwde kom als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 20 Grote voertuigen (Artikel 5:8, eerste lid, APV)

Het verbod, als bedoeld in artikel 5:8 APV is van toepassing op alle wegen, straten, plaatsen en/of weggedeelten binnen de gemeente Culemborg, met uitzondering van de Energieweg vanaf de Staalweg tot aan de Beesdseweg en de Textielweg.

Artikel 21 Parkeren of laten stilstaan van voertuigen anders dan op de rijbaan (Artikel 5:10, eerste lid, APV)

(gereserveerd)

Artikel 22 Aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente (Artikel 5:10A, eerste lid, APV)

Het verbod, als bedoeld in artikel 5:10A APV is van toepassing op:

 • a.

  N320

 • b.

  Prijsseweg

Artikel 23 Overlast van fietsen of bromfietsen (Artikel 5:12, eerste lid, APV)

Het verbod, als bedoeld in artikel 5:12 APV is van toepassing op:

 • a.

  alle winkelcentra, winkelgebieden en de daarbij gelegen parkeerterreinen

 • b.

  op en rond het NS-station

 • c.

  alle scholen en/of onderwijsinstellingen

 • d.

  alle looproutes die toegankelijk moeten zijn voor voetgangers en minder validen

Artikel 24 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen (Artikel 5:25, eerste lid, APV)

(gereserveerd)

Artikel 25 Crossterreinen (Artikel 5:32, tweede lid, APV)

(gereserveerd)

Artikel 26 Beperking verkeer in natuurgebieden (Artikel 5:33, tweede lid, APV)

(gereserveerd)

Artikel 27 Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Artikel 28 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit APV 2021-1.

 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken bezwaar maken. De termijn van zes weken start een dag de bekendmaking van dit besluit. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het adres Postbus 136, 4100 AC Culemborg. Aan het indienen van het bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

 

In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres, de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, zo mogelijk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

 

Let op

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de gevolgen van het besluit waarmee u het niet eens bent, niet worden uitgesteld. Als sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien de voorlopige voorziening betrekking heeft op de gemeente Culemborg kunt u terecht bij de rechtbank Arnhem, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.