Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022
Externe bijlagenBijlage 1 Parkeerbelastingen 2022 Overzichtskaart fiscaal gebied

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

28-09-2021

gmb-2021-424539

3299986

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo;

gelet op Afdeling II van de Parkeerverordening 2020 en artikel 9 van de verordening parkeerbelastingen 2022;

besluit:

 • 1.

  aan te wijzen de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2022 mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2.

  aan te wijzen de plaatsen waarop met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening Parkeerbelastingen 2022, mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 januari 2022.

 • 4.

  zijn ‘aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021’ van 5 januari 2021, publicatienr. 284936 in te trekken

 

Aldus besloten in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders van Hengelo van 28september 2021

de secretaris,

de burgemeester,