Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidplas

Aanwijzingsbesluit Autorisatiebevoegde reisdocumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidplas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Autorisatiebevoegde reisdocumenten
CiteertitelAanwijzingsbesluit autorisatiebevoegde reisdocumenten
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 79, eerste lid, van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-2021nieuwe regeling

03-11-2021

gmb-2021-409657

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Autorisatiebevoegde reisdocumenten

De burgemeester van de gemeente Zuidplas;

 

gelet op artikel 79, lid 1 van de Paspoort uitvoeringsregeling Nederland 2001;

 

besluit:

 

vast te stellen

 

het Aanwijzingsbesluit Autorisatiebevoegde reisdocumenten.

Artikel 1 Autorisatiebevoegde reisdocumenten

De volgende medewerkers van het cluster Kwaliteit & Proces worden aangewezen als Autorisatiebevoegde reisdocumenten:

 

De heer R. Waterreus

Mevrouw K. Scharrighuisen

De heer J. Legiman

Artikel 2 Taken en verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden van de Autorisatiebevoegde reisdocumenten

De autorisatiebevoegde reisdocumenten is aangesteld voor de uitvoering van de taken die voor een autorisatiebevoegde RAAS en Aanvraagstation voortvloeien uit de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

 

Functiebeschrijving van de Autorisatiebevoegde reisdocumenten

Plaats in de organisatie

De autorisatiebevoegde reisdocumenten is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de burgemeester zonder tussenkomst van de leidinggevenden in lijn.

Taken

 • -

  het dagelijks (laten) controleren of de gegevens op de back-up tapes goed zijn weggeschreven, door het controleren van de logbestanden;

 • -

  het indien nodig afhandelen van systeemsignalen;

 • -

  het dagelijks (laten) opstarten van de aanvraagstations;

 • -

  het na gebruik onmiddellijk (laten) opslaan van de opstartkaarten in de kluis in de kluisruimte;

 • -

  het onderhouden van contact met de leverancier van de systemen;

 • -

  het bekend maken van en toelichting geven over nieuwe of gewijzigde procedures binnen het RAAS of het rijbewijssysteem, in de richting van de betrokken medewerkers;

 • -

  het toekennen, wijzigen en intrekken van autorisaties na overleg met de clustermanager KCC en de beveiligingsfunctionaris;

 • -

  het bijhouden van een registratie van uitgereikte autorisaties en het afleggen van verantwoording hierover;

 • -

  het aan de leverancier en/of RvIG en/of de burgemeester melden van diefstal, verlies of onzorgvuldig gebruik van identificatiekaarten;

 • -

  het bijhouden van de registratie van ontvangen opstart usb/kaart;

 • -

  het aan de leverancier melden van een defecte of verloren opstart usb/kaart;

 • -

  het opsturen van defecte opstart usb/kaart naar de leverancier;

 • -

  het op juiste wijze laten archiveren van brondocumenten;

 • -

  het periodiek uitvoeren van controles op het gebied van autorisaties, functioneel gebruik en correcte verslaglegging hiervan.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit autorisatiebevoegde reisdocumenten.

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Zuidplas op 3 november 202

De burgemeester,

J.F. Weber