Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Ouder-Amstel (Veiligheidsrisicogebied op de metrostations en metrolijn in de gemeente Ouder-Amstel gelegen tussen de Dam en omgeving Johan Cruijff ArenA in Amsterdam op 19 oktober 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Ouder-Amstel (Veiligheidsrisicogebied op de metrostations en metrolijn in de gemeente Ouder-Amstel gelegen tussen de Dam en omgeving Johan Cruijff ArenA in Amsterdam op 19 oktober 2021)
CiteertitelAanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied op de metrostations en metrolijn in de gemeente Ouder-Amstel gelegen tussen de Dam en omgeving Johan Cruijff ArenA in Amsterdam op 19 oktober 2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR624281/2
 2. artikel 151b van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-10-202120-10-2021nieuwe regeling

19-10-2021

gmb-2021-384329

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Ouder-Amstel (Veiligheidsrisicogebied op de metrostations en metrolijn in de gemeente Ouder-Amstel gelegen tussen de Dam en omgeving Johan Cruijff ArenA in Amsterdam op 19 oktober 2021)

De burgemeester van Ouder-Amstel,

 

Overwegende

dat uit informatie van de politie het volgende blijkt:

 

 • -

  op dinsdag 19 oktober 2021 om 21:00 uur in de Johan Cruijff ArenA te Amsterdam wordt de voetbalwedstrijd gespeeld tussen AFC Ajax en Borussia Dortmund (Duitsland);

 • -

  Borussia Dortmund heeft circa 2600 kaarten voor het uitvak ter beschikking gekregen en –deze kaarten reeds verkocht;

 • -

  deze wedstrijd is gekwalificeerd als de hoogste categorie risicowedstrijd;

 • -

  de clubleiding van Borussia Dortmund heeft aangegeven dat zeker 90 procent van de supporters op de wedstrijddag naar Amsterdam reist en in de nacht na de wedstrijd retour naar Duitsland gaat;

 • -

  de politie beschikt over informatie dat naar verwachting 1500 supporters van Borussia Dortmund op de wedstrijddag verzamelen op de Dam te Amsterdam, waarbij het gebruikelijk is dat supporters nabij de Johan Cruijff ArenA parkeren, met de metro naar de binnenstad reizen en daar verblijven totdat zij met de metro terugreizen naar het stadion om de wedstrijd bij te wonen;

 • -

  de politie beschikt over informatie dat een groep van circa 240 zogenoemde Ultra supporters naar Amsterdam reizen, waarvan circa 160 Ultra supporters omstreeks 11:30 uur per trein arriveren op het Centraal Station;

 • -

  de voorgeschiedenis laat zien dat de Ultra supporters van Borussia Dortmund voor en tijdens de wedstrijd gebruik maken van vuurwerk en dat de verwachting is dat zij in een zogenoemde Corteo van de Dam naar het Centraal Station gaan verplaatsen om vanaf daar met de metro naar het stadion te reizen;

 • -

  een Corteo gaat in de regel gepaard met het afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk en het dragen van gezichtsbedekkende kleding;

 • -

  de politie beschikt over informatie dat onder de aanhang van Ajax wordt opgeroepen om voorafgaand aan de wedstrijd om 19:00 uur te verzamelen onder het viaduct voor de Johan Cruijff Arena om feest te vieren en vuurwerk af te steken;

 • -

  de politie beschikt over informatie dat dit een zogenoemde Entrada betreft,

 • -

  op basis van eerdere sfeeracties, Entradas en Corteo’s - georganiseerd door harde kern voetbalsupporters – is het zeer aannemelijk dat men gebruik maakt van zwaar illegaal vuurwerk als zogenoemde nitraatbommen en cobra’s;

 • -

  dit type vuurwerk heeft een zeer grote explosieve kracht en hierdoor ontstaan grote risico’s voor de deelnemers aan de Corteo en/of Entrada, reguliere supporters, passanten, en de aanwezige politieambtenaren;

 • -

  de politie beschikt over informatie dat de harde kern supporters van Borussia Dortmund uit zijn op een confrontatie met supporters van Ajax en hiertoe contact hebben gezocht met de harde kern van PEC Zwolle. De harde kern van PEC Zwolle heeft deze ‘uitnodiging’ afgeslagen, waarna de harde kern van Borussia Dortmund de harde kern van FC Köln (Duitsland) bereid heeft gevonden om samen de confrontatie met supporters van Ajax te zoeken;

 • -

  onderlinge animositeit tussen de voornoemde harde kernen kan een aanzuigende werking hebben op de aanwezigheid van andere harde kern supportersgroepen, waardoor het risico bestaat dat deze zich ook in de stad manifesteren;

 • -

  de vervoersbewegingen van de supportersgroepen zijn niet te controleren door middel van een combiregeling, waardoor de kans op confrontaties in Amsterdam toeneemt;

 • -

  de harde kern van Ajax zocht in recente wedstrijden in Europees verband veelvuldig de confrontatie met supporters van de tegenstander, vertoonde hiertoe zoekgedrag en/of verstoorde daarbij ernstig de openbare orde;

 • -

  hierbij werd, naast voorhanden zijnde zaken als trottoir stenen en verkeersafzettingen, ook gebruik gemaakt van al dan niet zelf geprepareerde wapens, zoals paraplu’s, (verkorte) knuppels, ploertendoders, boksbeugels, messen, traangas, pepperspray, golfballen, geslepen munten, katapulten etc.;

 • -

  bij fouillering van bezoekende supporters zijn daadwerkelijk slagwapens, zwaar vuurwerk, messen, bivakmutsen, geprepareerde jassen, paraplu’s, boksbeugels en drugs aangetroffen;

 • -

  de harde kern supporters van Ajax hebben in het verleden met supporters van internationale clubs, waaronder Juventus, Manchester United, Manchester City, Celtic, AC Milan, RedBull Salzburg, Paris Saint Germain, Rapid Wien, Pack Saloniki, Standard Luik en Legia Warschau gevochten, dan wel daartoe eentenminste poging ondernomen.

Overwegende voorts dat

 

 • -

  het voorgaande leidt tot de conclusie dat aannemelijk is dat op dinsdag 19 oktober 2021 individuen en/of groepen met zwaar illegaal vuurwerk aanwezig zijn in de metro en treinen en op de metro/treinstations op het traject tussen het Centraal Station en Station Amsterdam Arena, voor zover gelegen binnen de gemeente Ouder-Amstel, waardoor de ernstige vrees bestaat voor een verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van dit zware illegale vuurwerk;

 • -

  onder meer uit het bovenstaande volgt dat er rondom de wedstrijd Ajax – Borussia Dortmund een verhoogde kans bestaat op confrontatie tussen supportersgroepen die mogelijk in het bezit zijn van wapens en dat derhalve gevreesd moet worden voor ernstige verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens;

 • -

  het om die reden noodzakelijk is om gedurende in de periode vóór, tijdens en na afloop van de wedstrijd, de metrolijn en metrostations in Ouder-Amstel aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied;

 • -

  het belang van voorkomen, dan wel tegengaan van verstoringen van de openbare orde in het onderhavige geval zwaarder weegt dan het individuele belang van de burger;

 • -

  de duur van de aanwijzing en de omvang van dit gebied proportioneel en evenredig is in relatie tot het beoogde doel;

 • -

  het overige optreden van de politie in het omschreven gebied om bezit en gebruik van wapens en zwaar illegaal vuurwerk, alsmede geweldsincidenten te voorkomen of terug te dringen sorteert op zichzelf onvoldoende effect;

 • -

  het veiligheidsrisicogebied zal worden aangewezen gedurende de periode van 11:00 uur tot 23:00 uur op dinsdag 19 oktober 2021 in de nader aan te duiden gebieden.

Gelet op

 • -

  de bevoegdheid zoals die is gegeven in artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Ouder-Amstel en artikel 151b van de Gemeentewet;

Besluit:

Artikel 1  

Aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied, als bedoeld in artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Ouder-Amstel:

 • -

  het volledige trein- en metrostation Duivendrecht, inclusief de perrons en de op het station komende en gaande metro’s;

 • -

  het volledige metrostation Van der Madeweg, inclusief de op het station komende en gaande metro’s;

 • -

  het metrotraject Amsterdam Centraal Station naar station Bijlmer/Arena, voor zover de delen van dit traject gelegen zijn binnen de gemeentegrens van Ouder-Amstel.

Artikel 2  

Dat dit besluit in werking treedt op dinsdag 19 oktober 2021 om 11:00 uur en geldig is tot dinsdag 19 oktober 2021, 23:00 uur.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Ouder-Amstel op 19 oktober 2021 om 10.50 uur.

J. Langenacker

 

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Ouder-Amstel. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.