Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Aanpassing beleidslijn omtrent maximale oppervlakte nieuwe recreatiewoningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanpassing beleidslijn omtrent maximale oppervlakte nieuwe recreatiewoningen
CiteertitelAanpassing beleidslijn omvang recreatiewoning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanpassing beleidslijn omvang recreatiewoning

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

NEN 2580

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2021Aanpassing beleidslijn omvang recreatiewoning

19-10-2021

gmb-2021-377560

54611

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanpassing beleidslijn omtrent maximale oppervlakte nieuwe recreatiewoningen

 

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maakt bekend dat bij besluit van 19 oktober 2021 de beleidslijn inzake maximaal toegestane oppervlakte van nieuwe recreatiewoningen is aangepast.

 

De aanpassing heeft tot gevolg dat de buitenruimte (veranda) behorende bij een nieuw te realiseren recreatiewoning niet meegerekend wordt in het netto vloeroppervlak. De genoemde buitenruimte (veranda) is enkel toegestaan indien er sprake is van maximaal één dichte zijde. Voor het overige blijft de genoemde beleidslijn, zoals deze sinds 27 augustus 2019 is ingezet, van kracht.

 

Dit besluit geldt voor nieuwe recreatiewoningen en dus niet voor locaties met bestaande rechten (bestemmingsplan/vergunning).