Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Mandaatbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit
CiteertitelMandaatbesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR418977/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-2021nieuwe regeling

05-10-2021

gmb-2021-358934

G.21.03090

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit

Burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem besluiten:

 

Op grond van artikel 2 lid 2 van de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Gulpen-Wittem, kan het college de gevallen die aan de commissie voor advies worden voorgelegd wijzigen.

 

Het college besluit gebruik te maken van die bevoegdheid en ambtelijk horen toe te passen bij bezwaarschriften tegen besluiten op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, in het bijzonder de gehandicaptenparkeerkaart en hulp bij het huishouden.

 

Bij de afhandeling van bezwaarschriften wordt advies gevraagd aan een commissie van externe, onafhankelijke deskundigen. Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten Vaals, Eijsden-Margraten en Meerssen. Bij bezwaren tegen de gehandicaptenparkeerkaart en hulp bij het huishouden wordt nu gekozen voor een andere wijze van afhandeling, zijnde ambtelijk horen. Ambtelijk horen is in die gevallen efficiënter en klantvriendelijker, zonder afbreuk te doen aan de rechtszekerheid.

Gulpen-Wittem, 5 oktober 2021

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris,

J.G.A. Kusters MCM

de burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens