Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

Eilandverordening van 20 december 2001 no. 3 regelende de volkshuisvesting voor het eilandgebied Bonaire (Volkshuisvestingsverordening Bonaire)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandverordening van 20 december 2001 no. 3 regelende de volkshuisvesting voor het eilandgebied Bonaire (Volkshuisvestingsverordening Bonaire)
CiteertitelVolkshuisvestingsverordening Bonaire
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland in werking treedt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-10-2021hoofdstuk I, II, II, V, VI

08-11-2019

Afkondigingsblad Bonaire, 2021, 3

ER-2021000456

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandverordening van 20 december 2001 no. 3 regelende de volkshuisvesting voor het eilandgebied Bonaire (Volkshuisvestingsverordening Bonaire)

 

Hoofdstuk I. algemene bepalingen

 

[vervallen]

Hoofdstuk II. de Fundashon Cas Bonairiano

 

[vervallen]

Hoofdstuk III. het Woonlastenfonds

 

[vervallen]

Hoofdstuk IV. de toewijzing van woningen

Artikel 13  

 • 1.

  De toewijzing van huurwoningen van de FCB geschiedt door de FCB.

 • 2.

  De FCB stelt regels op met betrekking tot de toewijzing van woningen.

 • 3.

  In deze regels worden in ieder geval als criteria opgenomen:

 • a.

  De omvang van het gezin in relatie tot de grootte van de woning;

 • b.

  Het huishoudinkomen in relatie tot de kostprijshuur;

 • c.

  De duur van inschrijving als woningzoekende;

 • d.

  Het verlenen van urgentie in daartoe aangewezen gevallen.

 • 4.

  De in het tweede lid van dit artikel genoemde regels worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuurscollege.

Hoofdstuk V. strafbepaling en opsporing

 

[vervallen]

Hoofdstuk VI. Slotbepaling

 

[vervallen]