Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanpassen geometrie Italiëstraat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanpassen geometrie Italiëstraat
CiteertitelAanpassen geometrie Italiëstraat
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageGewaarmerkte tekening 566533

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021Nieuwe regeling

22-09-2021

gmb-2021-338301

Raadsbesluit d.d. 22 september 2021, nr. 80/2021

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanpassen geometrie Italiëstraat

 

De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 22 september 2021;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 juni 2021;

 

Gelet op artikel 6, eerste lid van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 2, tweede lid van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019;

 

Besluit:

  • 1.

    De geometrie van de Italiëstraat aan te passen overeenkomstig bijgaande tekening met nummer 566533 (bijlage 1) aan de gekleurde openbare ruimte van het type ‘weg’ in de buurt Woenderskamp in de woonplaats Lent.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 september 2021:

De raadsgriffier,

Drs. S.J. Ruta

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls

Bijlagen

Tekening 566533