Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gulpen-Wittem

Mandaatsbesluit heffingsambtenaar gemeente Gulpen-Wittem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGulpen-Wittem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatsbesluit heffingsambtenaar gemeente Gulpen-Wittem
Citeertitelmandaatsbesluit heffingsambtenaar gemeente Gulpen-Wittem
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 231 van de Gemeentewet
 3. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021nieuwe regeling

17-08-2021

gmb-2021-338287

G.21.02721

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatsbesluit heffingsambtenaar gemeente Gulpen-Wittem

De heffingsambtenaar besluit

 

Gelet op artikel 160 lid 1 onder d, artikel 231 lid 2 onderdeel b en c van de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht om:

 

mandaat te verlenen aan

 • 1.

  De teamleiders en senioren voor het heffen van leges op grond van de legesverordening; ieder voor zover het taken behorende tot zijn of haar team betreft.

 • 2.

  De teamleider KCC aan te wijzen als heffingsambtenaar voor het heffen van lijkbezorgingsrechten op grond van de verordening lijkbezorgingsrechten;

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als mandaatsbesluit heffingsambtenaar gemeente Gulpen-Wittem.

Gulpen-Wittem, 17 augustus 2021

Heffingsambtenaar,

directeur,

R.H.M. Sluijsmans