Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Welstandsnota 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota 2021
CiteertitelWelstandsnota gemeente Buren 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenWelstandsnota 2021 Welstandsnota 2021, kaart gebiedstypen Welstandsnota 2021, kaart welstandsniveaus

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-2021nieuwe regeling

26-01-2021

gmb-2021-329310

Z024586/ D067463

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota 2021

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2020;

besluit:

 

 

  • 1.

    De Welstandsnota 2021 vast te stellen (zie bijlagen);

  • 2.

    De Welstandsnota 2021 op 17 maart 2021 in werking te laten treden en op dat moment de Welstandsnota 2013 in te trekken.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 26 januari 2021.

 

De griffier, P.P. Moors

De voorzitter, J.A. de Boer MSc