Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Regeling Toekenning Waarderingsprijs Altena

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Toekenning Waarderingsprijs Altena
CiteertitelRegeling Toekenning Waarderingsprijs Altena
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-2021nieuwe regeling

29-09-2020

gmb-2021-326865

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Toekenning Waarderingsprijs Altena

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena gelezen het voorstel,

 

Besluit:

 

Vast te stellen de Regeling Toekenning Waarderingsprijs Altena.

Artikel 1  

Ingesteld wordt de waarderingsprijs van Altena.

Artikel 2  

De waarderingsprijs van Altena heet de Schaal van Altena.

Artikel 3  

De waarderingsprijs, de Schaal van Altena, is een object met een bijbehorende oorkonde.

Artikel 4  

De waarderingsprijs van Altena, de Schaal van Altena, is een jaarlijkse prijs, waarvoor organisaties kunnen worden voorgedragen.

Artikel 5  

Het college kiest jaarlijks de winnende organisatie uit de voorgedragen organisaties.

Artikel 6  

De winnende organisatie van de waarderingsprijs, de Schaal van Altena, wordt door de burgemeester tijdens de Algemene Gelegenheid, te weten de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Altena, bekendgemaakt en ontvangt de prijs uit handen van de burgemeester.

Artikel 7  

Bij de bekendmaking en uitreiking van de waarderingsprijs, de Schaal van Altena, worden alle voorgedragen organisaties voor de waarderingsprijs van dat jaar eervol vermeld.

Artikel 8  

Toekenning van de waarderingsprijs, de Schaal van Altena, wordt getoetst aan de volgende criteria:

 • -

  De organisatie zet zich sinds minstens 10 jaar in voor de gemeenschap van Altena,

 • -

  De organisatie geniet bekendheid in heel Altena en is een voorbeeld voor andere organisaties,

 • -

  De organisatie draagt bij aan het positieve imago van Altena in de streek,

 • -

  In het jaar voorafgaand aan de uitreiking heeft de organisatie uitzonderlijke verdiensten getoond,

 • -

  De organisatie wordt voorgedragen door een derde die de voordracht motiveert.

Vastgesteld in de vergadering van 29 september 2020,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM