Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD IJsselland

Besluit mandatering actieve openbaarmaking rapport wmo-toezicht GGD IJsselland 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit mandatering actieve openbaarmaking rapport wmo-toezicht GGD IJsselland 2021
CiteertitelBesluit mandatering actieve openbaarmaking rapport wmo-toezicht GGD IJsselland 2021
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR645229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021nieuwe regeling

09-09-2021

bgr-2021-810

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandatering actieve openbaarmaking rapport wmo-toezicht GGD IJsselland 2021

De directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland,

 

OVERWEGENDE DAT:

 

 • 1.

  In het Delegatie- en mandaatbesluit GGD IJsselland 2020 de bevoegdheid is opgenomen tot verlening van ondermandaat voor het nemen van een besluit over actieve openbaarmaking van een rapport Wmo-toezicht aan de verantwoordelijk strategisch manager en de teammanager van team Toezicht Wmo;

 • 2.

  Na overleg tussen de verantwoordelijk strategisch manager en de teammanager van team Toezicht Wmo is geconcludeerd dat het voor de hand ligt het mandaat te verlenen aan de teammanager van team toezicht Wmo;

BESLUIT:

Artikel 1  

De teammanager van team Toezicht Wmo mandaat te verlenen voor het nemen van een besluit over actieve openbaarmaking van een rapport Wmo-toezicht.

Artikel 2  

Als voorwaarden aan de uitoefening van de bevoegdheid te verbinden:

 • a.

  De teammanager van team Toezicht Wmo informeert de verantwoordelijk strategisch manager als de verwachting is dat er bezwaar zal worden aangetekend tegen een besluit over de actieve openbaarmaking van een rapport Wmo-toezicht;

 • b.

  Een besluit over actieve openbaarmaking van een rapport Wmo-toezicht wordt als volgt ondertekend:

  Namens het dagelijks bestuur,

   

  [naam], teammanager team Toezicht Wmo

Artikel 3  

Dit besluit treedt na bekendmaking op 1 oktober 2021 in werking.

Aldus besloten op 9 september 2021,

drs. A.M. (Rianne) van den Berg, directeur publieke gezondheid