Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuidplas

Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuidplas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622518

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-09-2021nieuwe regeling

14-09-2021

gmb-2021-312940

A21.001523

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas;

 

Gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

Onder intrekking van het besluit van 1 februari 2018 met Corsanummer A18.000008, de beleidsadviseur mevrouw G.M.J. de Keijzer – Budding van cluster financiën aan te wijzen als invorderingsambtenaar, bedoeld in artikel 231, twee lid, onder c, van de Gemeentewet.

 

Dit besluit treedt in werking op 15 september 2021.

Gemeente Zuidplas,14 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

J.F. Weber

Burgemeester

R.C.L. Heijdra

Gemeentesecretaris