Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021 - versie januari 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021 - versie januari 2021
Externe bijlageBijlage 1 aanwijz.besl. betaald parkeren 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2021nieuwe regeling

05-01-2021

gmb-2021-284936

3167314

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo;

gelet op Afdeling II van de Parkeerverordening 2020 en artikel 9 van de verordening parkeerbelastingen 2021;

besluit:

 

 •  

 • 1.

  aan te wijzen de plaatsen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2021 mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 2.

  aan te wijzen de plaatsen waarop met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening Parkeerbelastingen 2021, mag worden geparkeerd zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt met ingang van 5 januari 2021.

 • 4.

  zijn aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2021 van 29 september 2020, publicatienr. 294324 in te trekken.

 •  

 

Aldus besloten in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders van Hengelo van 5 januari 2021,

de secretaris, de burgemeester,