Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Criteria aanwijzen eenmalige trouwlocatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCriteria aanwijzen eenmalige trouwlocatie
CiteertitelCriteria aanwijzen eenmalige trouwlocatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 5 van de Wet rechten burgerlijke stand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-2021nieuwe regeling

13-04-2021

gmb-2021-278079

Tekst van de regeling

Intitulé

Criteria aanwijzen eenmalige trouwlocatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal,

 

gelet op het bepaalde in artikel 63 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 5 Wet rechten burgerlijke stand,

 

besluiten vast te stellen:

 

 • Het paar moet een verzoek indienen voor het aanwijzen van een eenmalige trouwlocatie

 • De eigenaar van de locatie moet schriftelijk toestemming geven

 • De locatie beheerder of eigenaar moet medewerking verlenen aan een eventueel bezoek van de medewerker van de gemeente.

 • Het bijwonen van een huwelijk is openbaar. Ten tijde van een huwelijksvoltrekking moet de trouwlocatie voor iedereen toegankelijk zijn.

 • De trouwlocatie moet voldoen aan de algemene eisen van openbare orde en veiligheid. Ook de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moet gewaarborgd zijn. Bij een onveilige situatie kan de (buitengewoon) ambtenaar hierover aanwijzingen geven die opgevolgd moeten worden.

 • Omdat trouwen een openbare en gemeentelijke aangelegenheid is, zal de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aangeven wat er geregeld moet zijn voor het voltrekken van een huwelijk. De aanwijzingen van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand moeten gevolgd worden.

 • Er is een ruimte met spiegel waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zich kan omkleden, opfrissen en voorbereiden op het huwelijk. In de directe omgeving van de trouwlocatie moet een toiletruimte aanwezig zijn.

 • Er moet een uitwijkmogelijkheid zijn voor als bijvoorbeeld de weersomstandigheden niet goed zijn. De trouwlocatie moet zijn voorzien van een katheder of tafel. Bij voorkeur is een microfoon beschikbaar. Op verzoek van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is een parasol aanwezig.

 • Bedraagt het aantal gelijktijdig te verwachten gasten meer dan 50 personen in een inrichting, bijvoorbeeld een (feest)tent, is er muziek (live-band of DJ) voor 10:00 uur en na 24:00 uur, dan dient met in het bezit te zijn van een evenementenvergunning ingevolge Algemene Plaatselijke Verordening Rozendaal. Het plaatsen van een (feest) tent moet altijd in overleg met de gemeente.

 • De gemeente Rozendaal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of voortvloeiend uit de huwelijksvoltrekking in de locatie.

 • Alle kosten voor de locatie en inrichting komen ten laste van het bruidspaar.

 • De kosten voor een verzoek om op locatie te kunnen trouwen worden vermeld in de legesverordening.

 • Indien het verzoek niet wordt ingewilligd vindt geen restitutie plaats.

 • De locatie is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Rozendaal.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 13 april 2021

De secretaris, B. Boelens

De burgemeester, Drs. E. Weststeijn