Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Aanwijzingsbesluit Centraal en hoofdstembureau

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Centraal en hoofdstembureau
CiteertitelAanwijzingsbesluit Centraal en hoofdstembureau
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel E 7 van de Kieswet
 2. artikel E 8 van de Kieswet
 3. artikel E 11 van de Kieswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-2021nieuwe regeling

03-08-2021

gmb-2021-275294

21.102549

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Centraal en hoofdstembureau

Het College van burgemeester en wethouders van Uden;

 

overwegende dat een hoofdstembureau wordt aangewezen en hiermee ook het centraal stembureau;

 

gelet op artikel E7, E8 en E11 van de Kieswet;

 

gelezen de verplichting vanuit de Kieswet tot een hoofd- en centraal stembureau voor de duur van 4 kalenderjaren voor het kiezen van de leden van de gemeenteraad;

 

b e s l u i t

 

 • 1.

  aan te wijzen als (plaatsvervangende) leden van het hoofdstembureau

  • -

   Henk Hellegers voorzitter;

  • -

   Marnix Bakermans lid en plaatsvervangend voorzitter;

  • -

   Mariko van Ojen lid;

  • -

   Marcel Hulleman lid;

  • -

   Angeliek Manders lid;

  • -

   Rob van der Velde plaatsvervangend lid;

  • -

   Bea Roos plaatsvervangend lid;

  • -

   Anke Godschalk plaatsvervangend lid;

  • -

   Marloes Bouwman plaatsvervangend lid;

 • 2.

  ontslag te verlenen aan de (plaatsvervangend) leden van het hoofdstembureau:

  leden vorig centraal stembureau.

 • 3.

  dit besluit openbaar te maken.

 • 4.

  deze aan te wijzen voor een periode van 4 kalenderjaren.

Uden, 3 augustus 2021

Burgemeester en wethouders van Uden

de interim secretaris

R.S.M. Heintjes

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers