Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

AANWIJZINGSBESLUIT HONDENVERORDENING 28 juni 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroenalliantie Midden-Holland en omstreken
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT HONDENVERORDENING 28 juni 2021
CiteertitelAanwijzingsbesluit honden Groenalliantie
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaartenset

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021Nieuwe regeling

28-06-2021

bgr-2021-736

GA DB 28 juni 2021

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT HONDENVERORDENING 28 juni 2021

 

 

 

Het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Overwegende dat

 

het op grond van artikel 2:1 lid 1 van de Hondenverordening Groenalliantie Midden-Holland e.o. 2021 de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond in het werkingsgebied te laten verblijven of te laten lopen op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingericht of ingerichte:

kinderspeelplaats;

zandbak;

strand, met uitzondering van een hondenstrand;

speelweide;

andere plaats die door het dagelijks bestuur is aangewezen..

 

het op grond van artikel 2:1 lid 2 van de Hondenverordening Groenalliantie Midden-Holland e.o. 2021 de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond in het werkingsgebied te laten verblijven of te laten lopen zonder dat die hond is aangelijnd met een lijn.

Dit verbod op grond van artikel 2:1 lid 5 van de Hondenverordening Groenalliantie Midden-Holland e.o. niet van toepassing is op door het Dagelijks Bestuur aangewezen plaatsen.

 

Besluit:

Een zonering vast te stellen waarin zones zijn aangewezen waar:

 

honden verboden zijn;

honden los mogen lopen; en

hondenuitlaatservices worden toegelaten.

 

De zonering is weergegeven op de aan dit besluit gehechte zoneringskaarten, waarin voor alle natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie:

 

de verbodszones zijn aangeduid met een rood vlak,

de losloopgebieden zijn aangeduid met een blauw vlak,

de gebieden voor hondenuitlaatservices zijn aangeduid met een geel kader,

 

In de overige gebieden geldt een aanlijnplicht conform artikel 2:1 lid 2 van de Hondenverordening Groenalliantie Midden-Holland e.o..

 

De zonering is van kracht gedurende het gehele jaar, met uitzondering van het verbod voor honden op het vlonderpad in de Oostpolder, dat alleen geldt gedurende de periode van 15 maart tot 15 juni van ieder kalenderjaar.

 

Deze zonering wordt van kracht de dag na die van publicatie.

 

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 28 juni 2021

 

 

 

De voorzitter, de secretaris,