Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling

AANWIJZINGSBESLUIT KLACHTENCOORDINATOR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsverband vastgoedinformatie, heffing en waardebepaling
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT KLACHTENCOORDINATOR
CiteertitelAanwijzingsbesluit klachtencoordinator 2021
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Aanwijzingsbesluit klachtencoordinator 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-2021Aanwijzingsbesluit klachtencoordinator 2021

09-08-2021

bgr-2021-732

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT KLACHTENCOORDINATOR

DE DIRECTEUR VAN HET SVHW;

Gelet op artikel 1.4.1. van de Klachtenverordening SVHW 2014;

 

 

 

 

B E S L U I T :

 

F.A.N. Pijnenborg aan te wijzen als klachtencoördinator van het SVHW.

 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en vervangt het aanwijzingsbesluit van 23 september 2020.

 

Klaaswaal, 9 augustus 2021

 

 

Directeur SVHW,