Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Putten

Beleidsregels Leegstandwet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePutten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Leegstandwet
CiteertitelBeleidsregels Leegstandwet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, ontsluiting en exploitatie van gronden, volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15 van de Leegstandwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-2013Consolidatie

06-09-2013

02-10-2013 Puttens Weekblad

323775

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Leegstandwet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

 

gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Leegstandwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de Beleidsregels Leegstandwet.

Artikel 1

Burgemeester en wethouders verlenen een leegstandvergunning als is voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de Leegstandwet. Daarbij wordt artikel 15 lid 3 sub b, indien van toepassing op woningen als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub b, op de volgende wijze uitgelegd:

 

Aanvrager moet aantonen het huis ten minste 6 maanden in de verkoop te hebben bij een makelaar tegen een reële verkoopprijs. Dan blijkt dat van de eigenaar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij de woning op een andere wijze dan door het aangaan van een of meer huurovereenkomsten als bedoeld in artikel 15 lid 1, eerste zin, dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting.

 

De 'Beleidsregels Leegstandwet' onder verseonnummer 166263 komen te vervallen.

 

Putten, 6 september 2013

 

Burgemeester en wethouders van Putten,

de secretaris.

mr. G.J. Pekelsma

de burgemeester,

H.A. Lambooij