Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Besluit om het branchepatroon van de weekmarkt per 1 augustus 2021 aan te passen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit om het branchepatroon van de weekmarkt per 1 augustus 2021 aan te passen
CiteertitelBesluit om het branchepatroon van de weekmarkt per 1 augustus 2021 aan te passen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-2021nieuwe regeling

27-07-2021

gmb-2021-266308

21.0005673

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit om het branchepatroon van de weekmarkt per 1 augustus 2021 aan te passen

Burgemeester en Wethouders van Vaals

 

Overwegende dat:

 

 • -

  Gebleken is dat er sprake is van branchevervaging. Vaak is niet duidelijk of een bepaald product bij beenkleding of damesmode hoort;

 • -

  Er hierdoor onrust en irritatie bij de marktkooplui ontstaat;

 • -

  De verkoop van één product door een marktkoopman bij een té gedetailleerde branchering, een beperkter aanbod mogelijk is per marktkoopman wat ten gevolge heeft dat er te weinig inkomsten genereerd worden. Dit kan leiden tot vermindering van aanbieders hetgeen de continuïteit van de weekmarkt niet ten goede komt.

besluit vast te stellen:

 

het branchepatroon voor de weekmarkt van Vaals aan te passen.

De aanpassing bestaat uit het samenvoegen van de artikelen uit de nagenoemde branches tot één geheel:

 • -

  dames-heren- en kinderkleding

 • -

  onder- en nachtkleding

 • -

  beenkleding.

   

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking

 

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit om het branchepatroon van de weekmarkt per 1 augustus 2021 aan te passen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals van 27 juli 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester