Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Landerd

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Participatiewet (Pw), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) Landerd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLanderd
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouders Participatiewet (Pw), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) Landerd
CiteertitelAanwijzingsbesluit Toezichthouders Participatiewet (Pw)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 76a van de Wet werk en bijstand
  3. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  4. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-202101-04-2021Nieuwe regeling

27-07-2021

gmb-2021-260490

10359-2021

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Participatiewet (Pw), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) Landerd

Het college van burgemeester en wethouders van Landerd;

 

Gelet op het bepaalde in

  • artikel 511 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

  • artikel 76a van de Participatiewet (Pw);

  • artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen(loaz) en;

  • artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers(loaw)

Gezien:

 

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Landerd d.d. 27-07-2021 tot mandaatverlening in deze;

BESLUIT

De sociaal rechercheurs (medewerkers Handhaving) in dienst van de gemeente Uden aan te wijzen met ingang van 1 april 2021 als toezichthouder voor het houden van toezicht op de naleving van de Pw, loaw en loaz voor de gemeente Landerd.

 

Het toezichthouderschap eindigt voor de medewerker zodra de medewerker de functie van sociaal rechercheur in dienst van de gemeente Uden niet meer uitoefent.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking hiervan, met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2021.

 

Bekendmaking geschiedt door toezending van dit besluit aan betrokkenen en middels publicatie.

 

27-07-2021

Het college van burgemeester en wethouders van Landerd

Namens deze,

R.Coenders

Afdelingshoofd samenleving