Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Aanwijsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied
CiteertitelAanwijsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR90571/8
  2. artikel 151c van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-202128-07-2023Nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-238533

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit cameratoezicht uitgaansgebied

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

 

Overwegende dat:

 

ook de afgelopen vijf jaren blijkt de inzet van cameratoezicht van toegevoegde waarde te zijn geweest voor het samenhangend pakket van maatregelen om de openbare orde te bewaken en de veiligheid van inwoners, bezoekers en hulpverleners te vergroten. De extra ‘ogen’ in de stad vergroten de efficiëntie en effectiviteit van het optreden van politie en gemeentelijke handhavers en dragen bij aan preventie en het oplossen van openbare-ordeproblemen en strafbare feiten. Ook maatregelen in het kader van crowd management en crowd control kunnen beter worden genomen met behulp van cameratoezicht.

 

Gelet op artikel 151c van de Gemeente, artikel 1 en 3 van de Verordening cameratoezicht gemeente Groningen en gelet op de doelstellingen zoals genoemd in artikel 4 van deze verordening;

BESLUIT:

Artikel I Verlenging cameratoezicht uitgaansgebied

Het cameratoezicht in het uitgaansgebied te verlengen voor een periode van twee jaren.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 29 juli 2021 en is van kracht tot en met 28 juli 2023.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 29 juni 2021,

KoenSchuiling,

burgemeester van Groningen