Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Elburg
CiteertitelAanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerp
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 63 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637395/1
 3. https://www.elburg.nl/Bestuur_en_organisatie/Lokale_wet_en_regelgeving/Beleidsregels/Beleid/Burgerzaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-202111-05-2021Gewijzigde regeling

11-05-2021

gmb-2021-224337

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

 

gelet op artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek, artikel 1, onder 7 van het Reglement Burgerlijke Stand Elburg, delegatiebesluit aanwijzing trouwlocaties gemeente Elburg 2017.

 

b e s l u i t vast te stellen het aanwijzingsbesluit trouwlocaties gemeente Elburg.

 

 

 

Artikel 1. Aan te wijzen als trouwlocaties in de gemeente Elburg

 • 1.

  Het gemeentehuis aan de Zuiderzeestraatweg Oost 19 te Elburg

 • 2.

  De raadzaal van Museum Elburg aan de Jufferenstraat 6 te Elburg

 • 3.

  De Rijsgaardhoeve aan de Oostendorperstraatweg 22B te Elburg

 • 4.

  Restaurant De Haas aan de Jufferenstraat 21 te Elburg

 • 5.

  De Visafslag Elburg aan de Havenkade 1A te Elburg

 • 6.

  De Prinschenhoeve aan de Zuiderzeestraatweg 152 te Doornspijk

 • 7.

  Aan de Gracht aan de Havenstraat 5 te Elburg

 • 8.

  Nationaal Orgelmuseum Elburg aan de Van Kinsbergenstraat 5 te Elburg

 • 9.

  De Bakkersmolen van Schuld aan de Zuiderzeestraatweg 16-18-20 te Elburg

 • 10.

  De kapel van Museum Elburg aan de Jufferenstraat 6 te Elburg

 

Artikel 2. Sluiting

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en vervangt voorgaande aanwijzingsbesluit.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 11 mei 2021.

De burgemeester, ir. J.N. Rozendaal

De secretaris, P.W. Wanrooij