Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Ontwerp Woonvisie zes weken ter inzage

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOntwerp Woonvisie zes weken ter inzage
Citeertitelontwerp-Woonvisie Hof van Twente 2021-2025
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpontwerp-woonbeleid
Externe bijlageontwerp-Woonvisie 2021-2025

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2021nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-216595

167932

Tekst van de regeling

Intitulé

Ontwerp Woonvisie zes weken ter inzage

 

Het college van burgemeester en wethouders (van de gemeente Hof van Twente) heeft in zijn vergadering van 29 juni 2021 de ontwerp-Woonvisie voor de periode 2021-2025 vastgesteld.

Deze visie wordt door het college ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert hierover op 6 oktober 2021.

Voordat de vergadering van de gemeenteraad plaatsvindt, wil het college de gelegenheid geven aan inwoners en organisaties in de gemeente om te reageren op deze ontwerp-visie. De ontwerp Woonvisie ligt ter inzage tot en met 25 augustus 2021.

Uw reacties op dit ontwerp worden verwerkt in een zienswijzennotitie die samen met de ontwerp-Woonvisie wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Hoofdlijnen Woonvisie

Het college stelt in de nieuwe woonvisie aan de gemeenteraad voor, om gedurende de periode 2021-2025 in te zetten op:

• versnellen van woningbouwproductie

• realiseren van betaalbare woningen

• doorstroming op de woningmarkt, door de juiste woning op de juiste plek

• de bestaande woningvoorraad toekomstbestendig te maken

• waarborgen van vitaliteit en leefbaarheid in de kernen en het buitengebied

• bouwen aan een inclusieve samenleving

 

Wilt u de ontwerp-Woonvisie inzien?

De ontwerp-Woonvisie wordt gepubliceerd in het Hofweekblad en in het digitale gemeenteblad.

U kunt de ontwerp-Woonvisie eveneens inzien op de volgende manieren:

1. Via onze website: www.hofvantwente.nl;

2. Via www.overheid.nl;

3. Bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt hier terecht tijdens de normale openingsuren van het gemeentehuis (zie de informatie bovenaan deze pagina).

 

Uw reactie

Als u wilt reageren, dan kan dat op de volgende manieren:

1. Door een brief te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente, Postbus 54 in Goor

 

2. Door een mail te sturen naar: info@hofvantwente.nl.

Vragen?

Als u vragen hebt over het indienen van uw reactie, of over de inhoud van de ontwerp-Woonvisie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw D. Wensink. Zij is per mail bereikbaar: D.Wensink-Mateman@hofvantwente.nl of telefonisch: 0547 – 858585.