Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

1e financiële rapportage 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e financiële rapportage 2021
Citeertitel1e financiële rapportage 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 189 van de Gemeentewet
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR637103/1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2021Nieuwe regeling

28-06-2021

gmb-2021-213299

Tekst van de regeling

Intitulé

1e financiële rapportage 2021

De raad van de gemeente Best;

 

gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet en de Financiële verordening 2020 artikel 5 lid 4 en 5 en artikel 7 lid 1a

besluit

 • 1.

  kennis te nemen van de actuele financiële foto en de actuele ontwikkeling van Covid-19 gerelateerde budgetten;

 • 2.

  tot het vaststellen van de 3e en 4e begrotingswijziging 2021, volgens bijlagen BL21-07678 en BL21- 07679.

 • 3.
  • a.

   vaststellen van een tariefswijziging voor terrassen (artikel 3.1.1. en 3.1.1.2) in de ‘Verordening precariobelasting 2020’ naar € nihil.

  • b.

   vaststellen om geen precariobelasting te heffen over het belastingjaar 2020 voor tenten/overkappingen die geplaatst zijn conform de “Regeling winterproof gebruik terrassen”

Aldus besloten door de raad van Best in zijn vergadering van 28-06-2021

MaaikeMesdag-Blom

raadsgriffier

HansUbachs

voorzitter