Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend Port Security Officer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit plaatsvervangend Port Security Officer
CiteertitelAanwijzingsbesluit plaatsvervangend Port Security Officer Zaltbommel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2, eerste lid, van de Havenbeveiligingswet
 2. artikel 4c van de Havenbeveiligingswet
 3. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2021Nieuwe regeling

24-06-2021

gmb-2021-212168

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend Port Security Officer

Burgemeester van de gemeente ZALTBOMMEL;

 

Overwegende dat:

 • -

  Ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 725/2004, betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten en de daaruit voortvloeiende Richtlijn 2005/65/EG voor de veiligheid van Havens, zoals deze Richtlijn is vastgesteld op 26 oktober 2005 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en de Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS Code) uitmondend in nationale wetgeving in de vorm van wijziging van de Havenbeveiligingswet, bij Wet van 11 mei 2007;

 • -

  De burgemeester als autoriteit voor de havenveiligheid een plaatsvervangend havenveiligheidsfunctionaris (port security officer), als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Richtlijn, dient aan te wijzen op grond van artikel 4c van de Havenbeveiligingswet;

 • -

  Dat aanwijzing functioneel verbonden wordt aan de functie van ambtenaar integrale veiligheid in de gemeente Zaltbommel;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid en 4c van de Havenbeveiligingswet en de gemeentewet

besluit;

 

Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend Port Security Officer

Artikel I. Aanwijzing

De ambtenaar integrale veiligheid in de gemeente Zaltbommel wordt aangewezen als plaatsvervangend havenveiligheidsfunctionaris (plaatsvervangend PSO).

Artikel II. Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel III. Citeerartikel

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend Port Security Officer Zaltbommel.

 

Aldus vastgesteld op 24 juni 2021 door burgemeester van de gemeente Zaltbommel.

BURGEMEESTER VAN ZALTBOMMEL

Port Security Authority

P.C. vanMaaren