Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Aanwijzen toezichthouders Staatsbosbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen toezichthouders Staatsbosbeheer
CiteertitelAanwijzing toezichthouders Staatsbosbeheer
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR396875/5
  3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-27512.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2021nieuwe aanwijzing toezichthouders

30-06-2021

gmb-2021-211220

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen toezichthouders Staatsbosbeheer

 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

 

Gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Roosendaal en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2021;

Besluit :

Buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 142 Wetboek van

Strafvordering van Staatsbosbeheer op grond van artikel 6:2 van de Algemene

plaatselijke verordening van de gemeente Roosendaal, voor de gebieden van

Staatsbosbeheer binnen het grondgebied van de gemeente Roosendaal, aan te

wijzen als toezichthouder.

Dit besluit treedt in werking de derde dag na bekendmaking.

 

Roosendaal, 30 juni 2021

 

 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

Namens dezen,

G.P. Vriends

Handhavingsregisseur

Groep Veiligheid; Staregie & Ondersteuning