Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Aanwijzingsbesluit tot een verbod om zich op te houden ingevolge artikel 2:47 van de Algemene Plaatselijke Verordening Best 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit tot een verbod om zich op te houden ingevolge artikel 2:47 van de Algemene Plaatselijke Verordening Best 2020
CiteertitelAanwijzingsbesluit ophoudingsverbod parkeerterrein Sportlaan
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-202129-06-2021Nieuwe regeling

28-06-2021

gmb-2021-210041

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit tot een verbod om zich op te houden ingevolge artikel 2:47 van de Algemene Plaatselijke Verordening Best 2020

De burgemeester besluit tot:

 

Een aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:47 van de Algemene plaatselijke verordening Best 2020, waardoor het verboden wordt gesteld om zich hinderlijk op te houden op de openbare parkeerplaats aan de Sportlaan.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit aanwijzingsbesluit wordt verstaan onder:

  • -

    Hinderlijk ophouden: zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden of te gedragen, dan wel de openbare ruimte te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze bestemd is;

Artikel 2 Doelstelling

Door het aanwijzen van een gebied in de gemeente waar het verboden is om zich hinderlijk op te houden kan artikel 2:47 van de Algemene Plaatselijke Verordening effectief worden ingezet.

Artikel 3 Aanwijzing gebied

Als gebied waar het niet is toegestaan om zich hinderlijk op te houden wordt aangewezen:

Het parkeerterrein aan de Sportlaan in Best dat enkel bestemd is voor gebruik door sporters (en hun begeleiders) van de omliggende sportverenigingen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 29 juni 2021

Artikel 5 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit ophoudingsverbod parkeerterrein Sportlaan.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Best op 28 juni 2021

de burgemeester van Best

HansUbachs