Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet juni 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels artikel 13b Opiumwet juni 2021
CiteertitelBeleidsregels artikel 13b Opiumwet juni 2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregel Damocles 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 13b van de Opiumwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2021nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-207811

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels artikel 13b Opiumwet juni 2021

De burgemeester van de gemeente Elburg;

 

overwegende dat, het gewenst is om te komen tot een actualisatie van de huidige beleidsregels artikel 13b Opiumwet vanwege veranderingen in de wetgeving en de jurisprudentie.

 

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 13b Opiumwet.

 

b e s l u i t vast te stellen de volgende beleidsregel: Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe-Noord (Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek) juni 2021.

 

Artikel 1. Vaststelling beleidsregel

Conform afspraken in de driehoek van april 2021 en het besluit van de burgemeester van de gemeente Elburg van 22 juni 2021 worden de beleidsregels artikel 13b Opiumwet zoals opgenomen in de bijlage vastgesteld.

 

Artikel 2. Intrekking oude beleidsregel

De beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe Noord 2017 worden ingetrokken met ingang van de datum waarop de nieuwe beleidsregels artikel 13b Opiumwet in werking treden.

 

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregels treden in werking op de 1 juli 2021.

2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels artikel 13b Opiumwet juni 2021.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester van de gemeente Elburg op 22 juni 2021.

De burgemeester: ir. J.N. Rozendaal