Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Aanpassing aanwijzing collectieve festiviteiten Boxtel 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanpassing aanwijzing collectieve festiviteiten Boxtel 2021
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-202131-12-2021Aanpassing aanwijzing collectieve festiviteiten Boxtel

28-06-2021

gmb-2021-205856

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanpassing aanwijzing collectieve festiviteiten Boxtel 2021

 

 

De burgemeester van Boxtel maakt bekend dat hij op 28 juni 2021 de aanwijzing collectieve festiviteiten Boxtel 2021 heeft aangepast.

 

Ingetrokken

  • Kermis Boxtel (Breukelsplein / Markt): vrijdag 13 augustus tot en met woensdag 18 augustus

 

Aangewezen

  • Kermis Boxtel (Breukelsplein / Markt): vrijdag 20 augustus tot en met woensdag 25 augustus

 

De aanwijzing geldt niet alleen voor de aangewezen dag zèlf maar ook voor de daaropvolgende dag tot het sluitingstijdstip.

 

Geluid

Gevolg van de aanwijzing van een dag als collectieve festiviteit is dat de regels over geluid van artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet gelden.

 

Voorbehoud

Het aanwijzen van dagen als collectieve festiviteiten betekent niet dat deze festiviteiten te allen tijde doorgang kunnen vinden. Het kan zijn dat festiviteiten geen doorgang kunnen vinden vanwege bijzondere omstandigheden, zoals maatregelen in verband met gezondheid of openbare orde en veiligheid.

 

Inwerkingtreding

De aanpassing treedt in werking op 1 juli 2021.