Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Nota ‘Uitwerkingsregels woonwagenbeleid 2017’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota ‘Uitwerkingsregels woonwagenbeleid 2017’
CiteertitelNota ‘Uitwerkingsregels woonwagenbeleid 2017’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota uitwerkingsregels woonwagenbeleid 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2017Nota ‘Uitwerkingsregels woonwagenbeleid 2017’

05-12-2017

Oss Actueel

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota ‘Uitwerkingsregels woonwagenbeleid 2017’

Het college van burgemeester en wethouders van Oss

Gelet op titel 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de Nota ‘Uitwerkingsregels woonwagenbeleid 2017’ zoals opgenomen in de externe bijlage

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 5 december 2017.

 

Inzage

De integrale tekst van de bij dit besluit behorende bijlage (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die op deze pagina staat onder ‘externe bijlage’.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,

Drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,

Drs. W.J.L Buijs-Glaudemans