Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Adviesnota huisvesting woonwagenbewoners

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAdviesnota huisvesting woonwagenbewoners
CiteertitelAdviesnota huisvesting woonwagenbewoners
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageAdviesnota huisvesting woonwagenbewoners

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2016Adviesnota huisvesting woonwagenbewoners

15-12-2016

Oss Actueel 21 december 2016

Tekst van de regeling

Intitulé

Adviesnota huisvesting woonwagenbewoners

De raad van de gemeente Oss

Gelet op titel 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de Adviesnota huisvesting woonwagenbewoners zoals opgenomen in de externe bijlage

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 15 december 2016.

 

Inzage

De integrale tekst van de bij dit besluit behorende bijlage (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die op deze pagina staat onder ‘externe bijlage’.

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier,

Drs. P.H.A. van den Akker

De voorzitter,

Drs. W.J.L Buijs-Glaudemans