Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Visie op de detailhandelsstructuur 2007-2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVisie op de detailhandelsstructuur 2007-2015
CiteertitelVisie op de detailhandelsstructuur 2007-2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageVisie op de detailhandelsstructuur 2007-2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201501-01-2015Harmonisatie regelgeving in verband met toevoeging Geffen aan Oss

02-01-2015

Oss Actueel 7 januari 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Visie op de detailhandelsstructuur 2007-2015

De raad van de gemeente Oss

Gelet op titel 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de Visie op de detailhandelsstructuur 2007-2015 zoals opgenomen in de externe bijlage

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2015.

 

Inzage

De integrale tekst van de bij dit besluit behorende bijlage (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die op deze pagina staat onder ‘externe bijlage’.

 

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier,

Drs. P.H.A. van den Akker

De voorzitter,

Drs. W.J.L Buijs-Glaudemans