Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Beleid en tarieven voor de behandeling van verzoeken voor afwijking van het bestemmingsplan in de vorm van Waboprojectbesluiten en projectbestemmingsplannen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid en tarieven voor de behandeling van verzoeken voor afwijking van het bestemmingsplan in de vorm van Waboprojectbesluiten en projectbestemmingsplannen
CiteertitelBeleid en tarieven voor de behandeling van verzoeken voor afwijking van het bestemmingsplan in de vorm van Waboprojectbesluiten en projectbestemmingsplannen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage beleid en tarieven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201501-01-2015Harmonisatie regelgeving in verband met toevoeging Geffen aan Oss

02-01-2015

Oss Actueel 7 januari 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid en tarieven voor de behandeling van verzoeken voor afwijking van het bestemmingsplan in de vorm van Waboprojectbesluiten en projectbestemmingsplannen

De raad van de gemeente Oss

Gelet op titel 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht

B E S L U I T:

 

Vast te stellen het Beleid en tarieven voor de behandeling van verzoeken voor afwijking van het bestemmingsplan in de vorm van Waboprojectbesluiten en projectbestemmingsplannen zoals opgenomen in de externe bijlage

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2015.

 

Inzage

De integrale tekst van de bij dit besluit behorende bijlage (in pdf-formaat) kunt u inzien door middel van de koppeling die op deze pagina staat onder ‘externe bijlage’.

 

De gemeenteraad voornoemd,

De griffier,

Drs. P.H.A. van den Akker

De voorzitter,

Drs. W.J.L Buijs-Glaudemans