Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Utrecht

Besluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende de benoeming van de waarnemend algemeen directeur VRU (Besluit waarnemend algemeen directeur VRU)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Utrecht
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende de benoeming van de waarnemend algemeen directeur VRU (Besluit waarnemend algemeen directeur VRU)
CiteertitelBesluit waarnemend algemeen directeur VRU
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht%20%28Utr%29/617598/CVDR617598_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-202101-01-2022nieuwe regeling

26-05-2021

bgr-2021-432

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht houdende de benoeming van de waarnemend algemeen directeur VRU (Besluit waarnemend algemeen directeur VRU)

 

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Utrecht;

 

gelet op:

 • -

  artikel 2.13 Gemeenschappelijke regeling VRU;

 

overwegende:

 • -

  dat de benoeming van de algemeen directeur, de heer dr. P.L.J. Bos, per 1 juni 2021 eindigt als gevolg van ontslag op eigen verzoek;

 • -

  dat werving van een nieuwe algemeen directeur tot op heden nog niet tot benoeming van een nieuwe algemeen directeur heeft geleid;

 • -

  dat het voor de periode vanaf 1 juni 2021 tot het moment dat een nieuwe algemeen directeur is benoemd, nodig is dat de leiding van de VRU-organisatie wordt gecontinueerd en dat er een volledig verantwoordelijk en bevoegd aanspreekpunt voor het bestuur is;

 • -

  dat de gemeenschappelijke regeling VRU niet voorziet in de benoeming van een waarnemer voor de algemeen directeur;

 • -

  dat in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 12 mei 2021 is aangegeven dat het dagelijks bestuur zorg zal dragen voor de benoeming van een waarnemend algemeen directeur;

 • -

  dat de directeur Brandweerrepressie, mevrouw C.M. Angevaren, bereid is als waarnemend algemeen directeur op te treden;

 

besluit:

 • -

  te benoemen als waarnemend algemeen directeur, bedoeld in artikel 2.13 tweede lid, Gemeenschappelijke regeling VRU, directeur Brandweerrepressie, mevrouw C.M. Angevaren.

 

Dit besluit geldt voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2021, en vervalt op het moment van benoeming van de nieuwe algemeen directeur.

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur,

Utrecht, 26 mei 2021,

S.A.M. Dijksma

voorzitter

dr. P.L.J. Bos

secretaris