Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Aanwijsbesluit Cameratoezicht gebied tussen Werkmanbrug en de Vismarkt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Cameratoezicht gebied tussen Werkmanbrug en de Vismarkt
CiteertitelAanwijsbesluit Cameratoezicht gebied tussen Werkmanbrug en de Vismarkt
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen%20%28Gr%29/90571/CVDR90571_7.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-202101-10-2021Nieuwe regeling

07-05-2021

gmb-2021-149643

112792-2021

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Cameratoezicht gebied tussen Werkmanbrug en de Vismarkt

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,

 

Overwegende dat:

 • op basis van de toenemende overlast in de Folkingestraat en omgeving (tussen de Werkmanbrug en Vismarkt) de politie door de camerabeelden vroegtijdig aanwezig kan zijn op plaatsen waar dat nodig is. Het cameratoezicht zorgt dan ook voor meer veiligheid voor omwonenden en ondernemers;

 • dat de ernst en duur van de overlast al gedurende langere tijd aanleiding is voor het nemen van een aantal maatregelen ter verbetering van de veiligheid, waaronder het instellen van cameratoezicht;

 • dat in dit gebied vanaf 1 mei 2021 cameratoezicht plaats vindt op basis van Gemeentewet;

 • dat met name cameratoezicht, in samenhang met andere maatregelen, bijdraagt aan de afname van overlast;

 • dat op basis van meldingen en waarnemingen van de politie en stadstoezicht blijkt dat de overlast nog aanwezig is;

 • dat de raad van de gemeente Groningen bij besluit van 28 april 2021 aan mij de bevoegdheid verleend heeft om tot 1 oktober 2021 in het gebied tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt te kunnen besluiten cameratoezicht toe te passen.

Gelet op artikel 151c van de Gemeentewet, artikel 1 en artikel 3, derde lid van de Verordening cameratoezicht gemeente Groningen en gelet op de doelstellingen zoals genoemd in artikel 4 van deze verordening;

BESLUIT:

 

vast te stellen het Aanwijsbesluit Cameratoezicht gebied tussen Werkmanbrug en de Vismarkt.

Artikel I Wijziging artikel 3, lid 3

Openbare plaats waar cameratoezicht toegepast mag worden

 • A.

  Het volgende gebied wordt hierbij aangewezen als openbare plaats waar cameratoezicht plaatsvindt/kan plaatsvinden tot 1 oktober 2021: het gebied tussen de Werkmanbrug en de Vismarkt;

 • B.

  De camera’s zijn aanwezig op meerdere locaties binnen dit gebied.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking en is van kracht tot 1 oktober 2021.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 7 mei 2021,

KoenSchuiling,

burgemeester van Groningen