Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tubbergen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende nadere regels omtrent de uitvoering van de Uitgifteregeling woningbouwkavels Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTubbergen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende nadere regels omtrent de uitvoering van de Uitgifteregeling woningbouwkavels Tubbergen
CiteertitelNadere regel ten behoeve van de uitvoering van de ‘Uitgifteregeling woningbouwkavels Tubbergen’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is ten behoeve van de uitvoering van de Uitgifteregeling woningbouwkavels Tubbergen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tubbergen/609157/CVDR609157_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2021nieuwe regeling

13-04-2021

gmb-2021-134871

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen houdende nadere regels omtrent de uitvoering van de Uitgifteregeling woningbouwkavels Tubbergen

Op grond van artikel 8 van voornoemde regeling kan het college nader regels vaststellen.

 

Om onduidelijkheid tijdens de uitgifte van woningbouwkavels te voorkomen wordt er een nadere regel ter uitvoering van de verkoopprocedure gesteld. Het betreft een nadere regel ten aanzien van artikel 3 lid 1:

 

Artikel 3 Vereisten

 

 • 1.

  Voor inschrijving en koop van een kavel komen in aanmerking belangstellenden die:

  • a.

   ten tijde van inschrijving een minimale leeftijd van 18 jaar hebben;

  • b.

   in de periode van vijf jaar voorafgaande aan inschrijving geen kavel van de gemeente hebben gekocht;

  • c.

   geen partner hebben die in de periode van vijf jaar voorafgaande aan inschrijving een kavel van de gemeente heeft gekocht;

Bij toepassing van artikel 3 heeft het college een nadere regel vastgesteld als aanvulling op de onderdelen a t/m c, welke als volgt luidt:

 

 • d.

  Voor inschrijving en koop van een kavel komen in aanmerking belangstellenden die: a. ten tijde van inschrijving een minimale leeftijd van 18 jaar hebben; b. in de periode van vijf jaar voorafgaande aan inschrijving geen kavel van de gemeente hebben gekocht; c. geen partner hebben die in de periode van vijf jaar voorafgaande aan inschrijving een kavel van de gemeente heeft gekocht; d. geen partner hebben die deelneemt aan dezelfde inschrijvingsprocedure.

Deze nader regel treedt een dag na bekendmaking in werking.