Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Beleidsregel voor maatschappelijke projecten lokale cultuursector 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor maatschappelijke projecten lokale cultuursector 2021
CiteertitelBeleidsregel voor maatschappelijke projecten lokale cultuursector 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2021Nieuwe regeling

06-04-2021

gmb-2021-115540

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor maatschappelijke projecten lokale cultuursector 2021

 

Ten behoeve van de bestrijding van eenzaamheid bij jongeren en / of ouderen, als gevolg van de Corona maatregelen.

 

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie dient aan de volgende voorwaarden voldaan te worden:

 

 • 1.

  Er is sprake van een rechtspersoon (met uitzondering van Muziek- en kunstzinnige vormingsdocenten), lokaal actief op het terrein van cultuur;

 • 2.

  Het project is effectief in het bestrijden van eenzaamheid;

 • 3.

  De organisatie / aanvrager heeft geen winstoogmerk;

 • 4.

  Aanvragen moeten binnen zijn voor 1 juni 2021;

 • 5.

  Aanvragen worden gedaan op een daartoe bestemd formulier, met een sluitende begroting voor het project, dat plaatsvindt in 2021;

 • 6.

  Per instelling kan 1 aanvraag worden gedaan, waarbij duidelijk wordt aangegeven aan welke activiteiten het subsidiebedrag zal worden besteed;

 • 7.

  Er kan maximaal € 2500,- worden aangevraagd.

 

Richtlijnen voor het proces:

 • -

  Een aanvraag kan pas in behandeling genomen worden als deze compleet is. Er wordt een hersteltermijn gegeven om de aanvraag compleet te maken. Indien de aanvraag niet binnen de hersteltermijn compleet is, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.

 • -

  De afhandeling van aanvragen geschiedt op volgorde van binnenkomst (op = op). Zodra het plafond van € 25.000,- bereikt is, wordt er een stop afgekondigd.

 

Voor zover deze beleidsregel niets regelt, is de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn 2017 van toepassing.