Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio Arnhem-Nijmegen

Instellingsbesluit regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio Arnhem-Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInstellingsbesluit regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2021nieuwe regeling

07-04-2021

bgr-2021-316

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit regioagendacommissie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 7 april 2021;

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

Gelet op artikel 15 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

 

Besluit

 

  • 1.

    een regioagendacommissie in te stellen;

  • 2.

    de regioagendacommissie stelt zelf haar werkwijze vast in een reglement van orde. Hierin worden ook de bevoegdheden en samenstelling van de regioagendacommissie vastgelegd;

  • 3.

    het reglement van orde wordt goedgekeurd door het algemeen bestuur.

 

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van 7 april 2021:

 

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls