Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Visie op 'Hoogbouw' en 'inbreiden/uitbreiden'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVisie op 'Hoogbouw' en 'inbreiden/uitbreiden'
Citeertitelhoogbouw- en uitbreidingsplannen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerphoogbouw- en uitbreidingsplannen
Externe bijlageVisie hoogbouw- en inbreiden-uitbreiden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.kaagenbraassem.nl/Bestuur_en_organisatie/College/Samenwerkingsagenda

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2021nieuwe regeling

29-03-2021

gmb-2021-103931

38261

Tekst van de regeling

Intitulé

Visie op 'Hoogbouw' en 'inbreiden/uitbreiden'

 

Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maakt bekend dat de gemeenteraad op 29 maart 2021 de visie op ‘hoogbouw’ en ‘inbreiden/uitbreiden’ heeft vastgesteld.

 

Toelichting

Het document betreft een gemeentebrede visie en is dus van toepassing op het gehele grondgebied van de gemeente Kaag en Braassem. Echter, deze visie bevat geen kant en klaar antwoord op de vraag wanneer een initiatief voor hoogbouw of inbreiden/uitbreiden is toegestaan of wenselijk is. Ruimtelijke ordening is immers maatwerk. Of een initiatief voor hoogbouw of uitbreiding op een bepaalde plek passend dan wel te rechtvaardigen is, kan per locatie verschillen. Dit visiedocument biedt een zo duidelijk mogelijk toetsingskader voor hoogbouw- en uitbreidingsinitiatieven binnen de gemeente Kaag en Braassem.

 

De visie is als bijlage bij deze publicatie gevoegd.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na deze publicatie.