Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Orionis Walcheren

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOrionis Walcheren
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening beslistermijn schuldhulpverlening
CiteertitelVerordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpVerordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4a van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202101-01-2021Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

04-03-2021

bgr-2021-258

AB nota 21 016

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

 

 

Besluit van het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021

 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021

 

Artikel 1. Beslistermijn schuldhulpverlening

De beschikking tot schuldhulpverlening of de afwijzing ervan, bedoeld in artikel 4a, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, wordt genomen binnen een termijn van maximaal 8 weken na de dag waarop het eerste gesprek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van die wet, heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als:

  • Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Orionis Walcheren 2021.

 

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren

Vlissingen, 04-03-2021

S. Stroosnijder

Voorzitter bestuur Orionis Walcheren

H.M.A. Guise

Secretaris bestuur Orionis Walcheren