Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groengebied Amstelland

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een plaats waar het verboden is voor honden op recreatiegebied Over Amstel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroengebied Amstelland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een plaats waar het verboden is voor honden op recreatiegebied Over Amstel
CiteertitelInstellen hondenverbod recreatiegebied Over Amstel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-1999nieuwe regeling

07-04-1999

Diemer Courant, Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad en Amsterdams Stadsblad-Oost, 14-07-1999

1999/04

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een plaats waar het verboden is voor honden op recreatiegebied Over Amstel

Het Dagelijks bestuur van Groengebied Amstelland

bijeen in haar vergadering van 7 april 1999, DB 1-99

 

overwegende:

 • -

  dat op 24 juni 1994 het Algemeen bestuur besloten heeft de Algemene Verordening Groengebied Amstelland van toepassing te verklaren op het recreatiegebied Over Amstel, maar daarbij geen nadere regels heeft gesteld;

 • -

  dat in verband met de rust voor het vee honden uit de weidepercelen geweerd dienen te worden;

 

besluit:  

 • -

  het terrein, op tekening “Algemene verordening Over Amstel” met een schuine arcering aangegeven, aan te wijzen als gebied, waar artikel 15, tweede lid (verboden voor honden) van toepassing is;

 • -

  dit besluit treedt in werking op de eerste dag volgend op de bekendmaking van de vaststelling;

Aldus vastgesteld door het Dagelijks bestuur van Groengebied Amstelland in zijn vergadering gehouden op

7 april 1999.

Voorzitter

Mevr. A.A.E. Goijert

Secretaris

Drs. ing. W. Nieuwenhuis

Bijlage 1: