Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groengebied Amstelland

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een locatie aan de Gaasperplas als geschikt voor ongeklede recreatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroengebied Amstelland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een locatie aan de Gaasperplas als geschikt voor ongeklede recreatie
CiteertitelAanwijzing naaktrecreatieterrein Gaasperplas
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.groengebied-amstelland.nl/documents/recreatienoordholland/doc/gga_gemeenschappelijke_regeling_2007.pdf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2004nieuwe regeling

07-04-2004

Website Groengebied Amstelland, mei 2004

2004/04

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een locatie aan de Gaasperplas als geschikt voor ongeklede recreatie

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland;

 

gelet op het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 17 maart 2004,

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 26 februari 2004;

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling van Groengebied Amstelland;

b e s l u i t :
  • Een locatie aan de Gaasperplas aan te wijzen als geschikt voor ongeklede recreatie. De begrenzing van de locatie is aangegeven op bijgevoegde overzichtskaart in bijlage 1.

  • Voor de aangewezen locatie nadere regels vast te stellen, weergegeven in bijlage 2, en deze bekend te maken.

  • Voor de inrichting van dit terrein voor 2005 een bedrag van € 55 000 op te nemen als investering en € 9 000 structurele kosten.

Amstelveen, 7 april 2004

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland,

de secretaris,

Drs. ing. J.W. Nieuwenhuis

de voorzitter,

J.J. Schipper

Bijlage 1: