Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groengebied Amstelland

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een hondenlosloopgebied

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroengebied Amstelland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een hondenlosloopgebied
CiteertitelAanwijzing hondenlosloopgebied recreatiegebied Overdiemen
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.groengebied-amstelland.nl/documents/recreatienoordholland/doc/gga_gemeenschappelijke_regeling_2007.pdf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2010nieuwe regeling

10-06-2010

Website Groengebied Amstelland, juli 2010

2010/09

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een hondenlosloopgebied

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland;

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 26 mei 2010

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 11 mei 2010

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling van Groengebied Amstelland;

 

b e s l u i t :

als alternatief voor het hondenlosloopgebied in Overdiemen, dat als gevolg van de aanleg van de oostelijke ontsluitingsweg IJburg zal komen te vervallen, de op de bijlage 3 aangegeven locatie (in het recreatiegebied Over-Diemen) aan te wijzen als hondenlosloopgebied.

Amstelveen, 10 juni 2010

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland,

de voorzitter,

R. Meerhof

Bijlage 1