Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groengebied Amstelland

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van plaatsen waar het is toegestaan om te koken, bakken, braden en barbecuen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroengebied Amstelland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van plaatsen waar het is toegestaan om te koken, bakken, braden en barbecuen
CiteertitelAanwijzing barbecueplekken
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.groengebied-amstelland.nl/documents/recreatienoordholland/doc/gga_gemeenschappelijke_regeling_2007.pdf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2015nieuwe regeling

04-12-2014

Het Parool, 18-03-2015

2014/20

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van plaatsen waar het is toegestaan om te koken, bakken, braden en barbecuen

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland;

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 6 november 2014

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 23 oktober 2014

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland;

 

b e s l u i t :
 • 1.

  Op basis van artikel 4.18, verbod stoken vuren, van de gewijzigde Algemene Verordening Groengebied Amstelland, over te gaan tot het op basis van artikel 4.18 lid 3, aanwijzen van plaatsen waar het is toegestaan te koken, bakken, braden en barbecueën;

 • 2.

  De recreatiegebieden aan te wijzen als plaats waar het is toegestaan te koken, bakken, braden en barbecueën, met uitzondering van de stranden;

 • 3.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op de bekendmaking van dit besluit;

 • 4.

  Het dagelijks bestuur op te dragen zorg te dragen voor bekendmaking van dit besluit.

 

Amstelveen, 4 december 2014

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland,

de voorzitter,

J.H.M. Bond