Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groengebied Amstelland

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een gebied waar een verbod voor honden geldt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroengebied Amstelland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een gebied waar een verbod voor honden geldt
CiteertitelUitvoeringsbesluit algemene verordening “honden op de stranden”
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2012nieuwe regeling

26-04-2012

Amstelveens Nieuwsblad, 18-07-2012

2012/06

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Groengebied Amstelland houdende regels omtrent het aanwijzen van een gebied waar een verbod voor honden geldt

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland;

 

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 5 april 2012

 

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 27 maart 2012

 

gelet op de gemeenschappelijke regeling van Groengebied Amstelland;

 

b e s l u i t :  

 • 1.

  De zwemlocaties en omgeving, zoals aangegeven in de bijlage in de gebieden Ouderkerkerplas, De Hoge Dijk en de Gaasperplas aan te wijzen als gebied waar een verbod voor honden geldt, (artikel 2.15 lid 2 AV), met uitzondering van de periode 15 oktober tot 15 april (artikel 2.15 lid 3 AV honden mogen los);

 • 2.

  Voor de bereikbaarheid van de toekomstige horecavestiging en de vestiging van de Watersportvereniging een uitzondering te maken voor de toegangsweg, inclusief de parkeervakken (honden zijn gedurende het gehele jaar aangelijnd toegestaan);

 • 3.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op de bekendmaking van de vaststelling;

 • 4.

  Het dagelijks bestuur op te dragen zorg te dragen voor bekendmaking van dit besluit.

 

Amstelveen, 26 april 2012

Het algemeen bestuur van Groengebied Amstelland,

de voorzitter,

J.H.M. Bond

Bijlage 1: