Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
DCMR Milieudienst Rijnmond

Wijziging ondermandaatbesluit van de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDCMR Milieudienst Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingWijziging ondermandaatbesluit van de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2021
CiteertitelWijziging ondermandaatbesluit van de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2021
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2021Wijziging ondermandaatbesluit van de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2021

11-03-2021

bgr-2021-232

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging ondermandaatbesluit van de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2021

 

De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond,

 

Gelet op het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland aan de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 d.d. 17 december 2013, Provinciaal Blad nr. 31 van 2013 en het Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland tot wijziging van het Mandaatbesluit van gedeputeerde staten van Zeeland voor de DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 d.d. 22 maart 2016 kenmerk 16004634;

Gelet op afdeling 10 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, zevende lid van de Instructie voor de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond 2019;

BESLUIT

Vast te stellen de wijziging van het ondermandaatbesluit van de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2019.

 

 • 1.

  De wijziging betreft de definitie en tenaamstelling van de leidinggevenden van de DCMR in het ondermandaatbesluit van de directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2019. Onder leidinggevenden wordt verstaan: directieleden, unitmanagers en teammanagers van de DCMR in plaats van afdelingshoofden, bureauhoofden en coördinatoren van de DCMR.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Wijziging ondermandaatbesluit directeur DCMR Milieudienst Rijnmond inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2021.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 april 2021.

   

  Schiedam 11 Maart 2021

   

Namens deze,

Mr. R.M. Thé

Directeur DCMR Miliedienst Rijnmond