Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders kabels en leidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouders kabels en leidingen
CiteertitelToezichthouders kabels en leidingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2021nieuwe regeling

02-03-2021

gmb-2021-78447

415790

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders kabels en leidingen

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gennep,

 

  • Gelezen het voorstel van 23 februari 2021;

  • Overwegende dat het wenselijk is dat ambtenaar kabels en leidingen aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van de regels uit de AVOI en OGN.

 

besluit:

 

  • 1.

    De Medewerkers kabels en leidingen aan te wijzen als toezichthouders op de naleving van de regels uit de AVOI en OGN.

 

Dit besluit treedt in werking de eerste dag na publicatie van dit besluit.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 2 maart 2021.

Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris, Jacqueline Nijland

De burgemeester, Hans Teunissen