Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

Aanwijzen vervangende voorzitter bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Rijn en Braassem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzen vervangende voorzitter bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Rijn en Braassem
CiteertitelAanwijzen vervangende voorzitter bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Rijn en Braassem
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2021Benoeming vervangende voorzitter bestuur BVO

01-03-2021

bgr-2021-206

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen vervangende voorzitter bestuur Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Rijn en Braassem

 

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (GR) BVO Rijn en Braassem,

 

Besluit:

 

1. De mevrouw P.C. van der Wereld-Verkerk aan te wijzen als vervangend voorzitter.

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de GR BVO Rijn & Braassem op 1 maart 2021,

Bestuurder, Bestuurder,

de heer C.J. van Velzen mevrouw J.W.E. Spies

Bestuurder, Bestuurder,

mevrouw Y. Peters-Adrian mevrouw P.C. van der Wereld-Verkerk