Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Aanwijsbesluit kampeermiddelen e.a. (art. 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit kampeermiddelen e.a. (art. 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021)
CiteertitelAanwijsbesluit kampeermiddelen e.a.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.overheid.nl/zoekresultaat/lokale_wet_en_regelgeving_uitgeb/1/10/lijst/organisaties3%5B0%5D%3DGroningen%26titel%5B0%5D%3Dalgemene%26regelingGeldigOp%5B0%5D%3D08-03-2021%26sortBy%3Ddefault

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2021Nieuwe regeling

02-03-2021

gmb-2021-73903

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit kampeermiddelen e.a. (art. 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen,

 

Gezien het voorstel van 2 maart 2021;

 

Gelet op artikel 5:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021;

 

Overwegende dat in de bebouwde kom van de gemeente Groningen het parkeren van kampeermiddelen e.a. buitensporig wordt geacht met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte dan wel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;

Heeft besloten:

Het aanwijsbesluit kampeermiddelen e.a. (art. 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021) vast te stellen en alle wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Groningen aan te wijzen als weg waar het verboden is voertuigen die voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt, langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 2 maart 2021.

de burgemeester,

KoenSchuiling

de secretaris,

ChristienBronda